Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Инвестиционно предложение

Обява

Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение част 1

Инвестиционно предложение част 2