Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Информация по Приложение 2 от наредбата за ОВОС за "Изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води с цел напояване на зелени площи" в ПИ с идентификатор 56784.526.272, район "Източен" гр. Пловдив, обл. Пловдив