Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Информация по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС с вх. № ОВОС - 1207-3/22.06.2021г.