Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед РД-01-263/14.05.2020 г.

Заповед РД-01-263/14.05.2020 г.