Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ЗАПОВЕД № РД-01-144/22.03.2020 г. за допънление на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. и Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г.

Заповед № РД-01-144/22.03.2020 г.