Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед № РД-01-131/ 17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за стриктна организация по изпълнението й и строг контрол.

Заповед № РД-01-131/ 17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за стриктна организация по изпълнението й и строг контрол.