Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед No. РД-01-354 / 22.06.2020 г.