Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед No.20 OA-893 / 19.05.2020 г.

Заповед No.20 OA-893 / 19.05.2020 г.