Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед 21ОА-793/19.03.2021г. организация за прилагане и контрол на временни противоепидемични мерки