Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” И „СЪТРУДНИК СОЦИАЛНА РАБОТА”:

СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.02.2016г.ОТ 10 ЧАСА В ЗАЛА №11 НА КМЕТСТВОТО –УЛ.”ЛЕВ ТОЛСТОЙ” №2

Свобода Тафрова-Технически сътрудник по проекта