Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

УСПЕШНО СТАРТИРА ПРОЕКТ "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ-РАЙОН "ИЗТОЧЕН"

В район "Източен" днес започва работата по проекта "Независим живот - район Източен" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Началото му бе дадено лично от районния кмет Николай Чунчуков, който заяви:

 

"Проектът е част от социалната политика на Община Пловдив към хората със специални потребности и има широк социален ефект, защото дава нова работа на 34 трайно безработни граждани за период от две години, с които са сключени трудови договори с всички произтичащи от това социални права.

 

По проекта помощ вече получават 74 души, живеещи в района, с физически или ментални увреждания. Специално внимание е отделено и на децата с увреждания, като техните родители са назначени за лични или социални асистенти.

 

По проекта е осигурен специализиран транспорт за хората с увреждания, за тях освен личните и социални асистенти се грижат и медицинска сестра, рехабилитатор и психолог\".
Още в първия ден на проекта бе осъществена консултация на психолога с няколко потребители, а личните и социални асистенти започнаха работа по изпълнение на предварително изготвения месечен график.
Кметът на район "Източен" Николай Чунчуков пожела ползотворна работа на хората от екипа, реализиращи проекта и отново им заяви своята пълна подкрепа.

Свобода Тафрова-Технически сътрудник по проекта