Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ до класираните кандидати за длъжностите: Личен асистент,Домашен помощник, Социален асистент,Медицинска сестра,Рехабилитатор и Психолог

Класираните кандидати е необходимо да представят свидетелство за съдимост и медицинско удостоверение за започване на работа по съответната позиция в срок до 25.03.2016г. в стая № 4 - Свобода Тафрова-Технически сътрудник по проекта.

Протокол от класирането може да видите тук:

ПРОТОКОЛ №4 /11.03.2016г. за подбор и класиране на кандидатите за длъжностите: "Личен асистент","Социален асистент", "Домашен помощник","Медицинска сестра","Психолог" и "Рехабилитатор".