Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до кандидатите за длъжността "Социален асистент"

С кандидатите, отговарящи на изискванията по документи, ще се проведе събеседване на 17.10.2016г. от 14:00 часа в зала №11 в сградата на район "Източен".