Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:РЕХАБИЛИТАТОР

С кандидатите, отговарящи на изискванията по документи, ще се проведе събеседване на 04.07.2016г. от 11:00 часа в зала №11 в сградата на район "Източен".