Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Решение РД-20-36 / 11.03.2021 г.