Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

РАЙОН "ИЗТОЧЕН" СТАРТИРА ОТ НОВА ГОДИНА КАМПАНИЯТА ПО ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА МАРТЕНИЦИ

Уважаеми граждани,

Район „Източен“ информира, че заявления за издаване на Разрешения за ползване на място – общинска собственост, с предназначение – продажба на мартеници / кампанийна продажба на цветя, ще се приемат, считано от   15.01.2024г. /понеделник/,  САМО на гише №2 /“Стопански дейности“/, находящо се на бул. „Шести септември“ №274, за следните зони:

*Заявление за продажба на мартеници ще се получават от гише №2 / „Стопански дейности“/ от  15.01.2024г.

  1. Разрешението за ползване на място се издава въз основа на заявление (по образец), подадено лично от заявителя или негов представител с нотариално пълномощно.
  2. Таксата за ползване на площ 2 кв.м. е съгласно Приложение 2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на община Пловдив.