Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Район "Източен" спечели нов социален проект "Независим живот"

Районната администрация в "Източен" получи потвърждение за финансиране на проектно предложение "Независим живот-район "Източен" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"/2014г.-2020г./ за близо 500 000 лв.,съобщи изпълняващият длъжността кмет на район "Източен" Емил Начев.

Целта на проекта е да се подобри достъпът на граждани с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги,които да допринесат за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

"Изключително сме доволни,че отново ще успеем да помогнем на хора в неравностойно положение по отношение на важни социални и здравни услуги,каквито имахме възможност да реализираме по проекта"Помощ в дома".Благодарен съм на екипа от кметството,който участва в подготовката на проектното предложение и особено на директора на ОП "Европейски политики и сътрудничество"Галена Боснова и експертите в общинското предприятие,които много отговорно и в кратки срокове подготвиха огромна по обем документация при кандидатстването в системата ЕСУН",посочи Емил Начев.

След подписване на договора с Управляващия орган-Министерството на труда и социалната политика,от администрациата на район "Източен" ще оповестят публично параметрите на проекта и началото на реализацията му.