Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ПРОТОКОЛ №2/ 09.02.2016 г. от заседание на комисията,назначена със Заповед № ПНЖ-15/05.02.2016г. за класиране на кандидатите за длъжностите „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК''

 

Протокол №2 / 09.02.2016г.

 

 

Свобода Тафрова-Технически сътрудник по проекта