Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Проект Независим живот - Район Източен

Във връзка със стартирането на Проект  „Независим живот - Район „Източен” по процедура  на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG 05M9OP001-2.002-0218-C001 „Независим живот”, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз,  ще се проведе встъпителна пресконференция, която ще се състои на 18.01.2016г.(понеделник), от 14 часа в конферентната зала на 9-ти етаж в хотел "Империал", ул. "Лев Толстой" № 6, гр. Пловдив

Целта на пресконференцията е да запознае обществеността на район "Източен" - Община Пловдив с условията за включване на потребители или изпълнители на услугите, които ще се предоставят по проекта, както и с етапите на изпълнението му.

Свобода Тафрова-Технически сътрудник по проекта