Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ ПОМОЩ В ДОМА”

На 26.02.2013г във връзка със стартирането на проект „Звено за социални услуги в домашна среда в помощ на лицата с увреждания от Район „ИЗТОЧЕН“ – Община Пловдив“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „ПОМОЩ В ДОМА”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, се проведе встъпителна пресконференция. Пресконференцията се откри от Стефка Симеонова – координатор на проекта, а Петър Петров – кмет на Район „Източен” запозна присъстващите с основните цели по проекта, като представи екипа за управление. Юридическата същност на процесите беше представена от Милка Тодорова-Добрикова- юрист , а финансовата рамка – от Йорданка Николова, счетоводител. Нина Банкова – ръководител на проекта направи мултимедиина презентация на дейностите и открои изикванията към определяне на потребителите на услугата- самотни възрастни хора и такива с увреждания, деца, както и към хората, които ще се назначават за работа по проекта. Присъстваха много представители на различни институции, имащи отношение към естетството на социалния проект- Веселина Ботева- директор на дирекция” Соц. политика” към Община Пловдив, Надя Танева- директор на дирекция „Социално подпомагане”, Деана Лазарова – регионален координатор на АСП, Антония Ковачева- представител на Бюро по труда, социални работници, Николай Чунчуков- зам кмет на Район „Източен”, представители на екипите за управление от други райони на града, Георги Генов- „Съюз на слепите”, представители на Съюз на инвалидите, много граждани. В последвалата дискусия бяха зададени много въпроси, изказани мнения, като интересът на всички към социалния проект беше голям . Всички групи от хора, които проявяват интерес към проекта като потребители на социалната услуга и такива, които искат да кандидатстват за извършване на услугата, могат да получат подробна информация от настоящия сайт и да изтеглят заявления за кандидатстване. Срокът за подаване на двата вида заявления е 22.03.2013г. в деловодството на администрацията.