Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Отчет на Кмета на район „Източен”

Уважаеми съграждани,приятели,

Преди повече от 15 години прочетох автобиографията на големия българин, родолюбец и патриот, банкерът Атанас Буров. Живял в бурни години, години на възстановяване на българската държавност, на изграждане и модернизиране на новата , българска, капиталистическа икономика. Успехът , просперитетът на  Буров се дължи, според самия него на максимата , която той изповядва : „Работи за хората !”.

Тази мисъл на Атанас Буров е актуална и  в наши дни. Все повече българите усещат  слабостта и даже липсата на държавата в цели сектори на живота на хората: образование, здравеопазване, култура, липса на ясни стандарти в стопанството, липса на справедливост, неработеща съдебна система. Грижата за отделния човек, за индивида липсва в политиката на държавата. Решаването на ежедневните проблеми на хората минава през местната администрация. Като кмет на района, заедно с екипът който съм изградил, вече втори мандат в своята работа съм поставил акцент на това, всеки служител на район „Източен”- Община Пловдив да работи за решаването на проблемите на хората.

 Уважаеми съкварталци,

През 2013 година   работата на районната администрация  се ръководеше от следните приоритети:

-         Подобряване на средата за живеене в район „Източен”-Община Пловдив, чрез реализация на строителна програма 2013 г.

-         Реализиране на  разнообразни социални дейности

-         Развитие на образователната инфраструктура и културната дейност

-         Решаване на екологични проблеми

-         Насърчаване на спортните дейности сред децата

-         Превенция на детската престъпност

 Тази година  реализираните дейности по строителната програма са на обща стойност 890 496.31 лв.

За тази сума се извършиха следните основни дейности: изцяло обновени  близо 10 000 кв. м. тротоари и междублокови пространства в квартал “Каменица -2”,Изградени нови 96 паркоместа, изцяло подменени асфалтови настилки на ул.”Силимица” и компрометирани участъци от ул.”Ландос”, бул. “Източен”,ул. ”Елба”, изграждане продължението на ул. Братя Свещарови”, ремонти на асфалтови и паважни настилки по улиците”Богомил”,”Ландос”, “Калина”,”Искра”, “Крайречна”, “Правда”, “Лев Толстой”,“Кедър”,”Прохлада”, “Дюлево” и бул.”Шести септември”. Реализиране на две нови площадки за разходка на домашни любимци на ул.”Варшава” и бул.”Освобождение”, всяка по 1000 квадратни метра, изготвен е проект за новa сграда на детска градина “Чайка”  и технически проект за пристройка към съществуваща сграда към детска ясла”Веселушка”, изработване на технически проект за канализационна система от ул.”Прохлада” до ул.”Крайна”,полагане на хоризонтална,надлъжна и напречна маркировка на общинската пътна мрежа на територията на Район”Източен”.  По Европейски програми на територията на района се изградиха и Общностен център на ул.”Вратцата”№ 4 и две къщички по ОП”Регионално развитие” “Социална инфраструктура в град Пловдив-модел по–добра грижа за децата”- на ул.”Богомил” и ул.„Липник”.

Социалните дейности бяха насочени към подпомагане на хора в неравностойно положение и хората в третата възраст. С особено внимание се ползват пенсионерите от клуб „Каменица”. С  мое съдействие и  помощта на  различни фирми те получиха нови материални придобивки: нов,съвременен LDS  телевизор, нови 20 стола. За тях беше организирана и екскурзия да Велико Търново и Арбанаси.  А з и моят екип сме желани гости на различни събития в пенсионерския клуб, като тази година там беше чествана и златна сватба. Подпомагането на незрящите в Комплекса на слепите с хранителни продукти е почти ежемесечно. По програма на Община Пловдив бяха организирани и две социални трапезарии за зимните месеци, където топъл обяд  получаваха 360 социално-слаби граждани. През 2013 година започна и реализиране на проекта „Помощ в дома”. Той се реализира по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейският социален фонд на ЕС. По тази програма различни социални услуги получават 40 граждани на района, като за тях се грижат 20 специално обучени и наети на трудов договор социални служители.

Образованието на децата и подобряване на условията за това е първостепенна грижа на администрацията. С особено внимание и грижи се ползват най-малките жители на района. На практика в „Източен” е решен въпросът с местата в детски градини и ясли. Там своевременно се извършват необходимите ремонтни дейности , а и предстои изграждане на допълнително крило на детска ясла „Веселушко” и нова сграда на детска градина „Чайка”, която е със супермодерна архитектура и функционалност отговаряща на всички изисквания.  Заедно с Кметът на Община Пловдив  инж. Иван Тотев открихме и ново крило на ОУ”П.Р.Славейков”, което даде възможност за разширяването на целодневното обучение в училището. По традиция  по повод Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост в хотел „Империал” беше организирано тържество, на което бяха отличени изявените учители от училищата в „Източен”. С много радост децата и техните родители посрещнаха празника организиран от районната администрация в парк „Каменица”  на 1-и юни -Денят на детето. Масово бе и участието на ученици от района в провежданото състезание под егидата на кмета инж. Иван Тотев „Народните будители”. Наши участници бяха финалисти в състезанието.

Подобряването на екологията в района се реализира чрез  пролетната и есенно-зимна залесителни кампании, през които бяха засадени над 230 нови широколистни и иглолистни дървета, над 2500 храсти,   над 6000 цветя. Изградени бяха и поливни системи в големите зелени площи в района и трите големи парка „Каменица”, „Чайка” и „Изгрев”. Изцяло бяха реновирани алеите в парк „Каменица”. Премахнати бяха и две големи незаконни сметища. Решен беше дългогодишен проблем. С поставянето на три мобилни бетонни куба , всеки с тежест повече от 2 тона, беше ограничен достъпът до коритото на река Марица по бул. „Марица-юг”, където с каруци и камиони недобросъвестни граждани изхвърляха строителни отпадъци и незаконни извличаха инертни материали от речното корито. Изградени бяха и две площадки за свободно движение на домашни любимци- на ул.”Варшава” и  бул.„Освобождение с обща площ около 2 декара. Проведени бяха и две акции по вдигане на изоставени от собствениците им автомобили по улици и тротоари, при които бяха вдигнати 18 автомобила.

Добре разбирам , че спортът е не само начин за физическо усъвършенстване. В  голяма степен той е и модел на поведение, което формира определени морални качества сред младите хора.През тази година се проведе традиционният футболен турнир „За купата на кмета на „Източен”” . Под наслов „Не на дрогата” в турнира се включиха отбори от всички училища в района. С особено вълнение децата получиха своите награди от футболните легенди Петър Зехтински и Христо Бонев. Те имаха честта срещите да бъдат ръководено от международния съдия Атанас Узунов.В детските градини беше отбелязан и Денят на мобилността, чрез разнообразни спортни прояви, а в ОУ”Васил Левски” на специалната площадка по безопасност на движението беше организирано състезание, в което децата демонстрираха познания по безопасно поведение на улица и майсторство по овладяване на велосипед.

Дейността на местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни има своя значим принос в овладяване на обществено неприемливо поведение и дейности сред децата. В район „Източен” има голяма концентрация на основни училища и професионални гимназии, където учат над 9000 ученици, което е и предпоставка за по-интензивна работа, съвместно и с инспекторите от Детска педагогическа стая към VI-о РПУ на МВР. Провеждат се ежемесечни заседания на комисията, десетки срещи с деца и техните родители извършили противообществени прояви с цел налагане на възпитателна мярка съгласно ЗБППМН.В местната комисия активно работят 11 обществени възпитатели с цел корекционна работа с провинили се деца и оказване на помощ на родители при възпитанието на децата им.

 Уважаеми съграждани, приятели,

Пожелавам на Вас и Вашите семейства , весело посрещане на настъпващите Коледни и Новогодишни празници, много здраве и любов  и късмет през Новата 2014 година.

 Обещавам Ви, заедно с Вас ,през следващата 2014 да продължим  да работим за подобряването на условията на живот в район”Източен”-Община Пловдив, да решаваме съвместно Вашите проблеми, защото всеки жител на района ни има нужда от подобаващо внимание и отношение.

 

Кмет на район „Източен”-Община Пловдив

Петър Петров