Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Организация на движението във връзка с ремонтни дейности на обект изграждане продължение на ул. Георги Странски

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с ремонтните дейности на обект: изграждане продължението на ул. „Георги Странски“, Ви уведомяваме за следното:

Въведената временна организация е реализирана с нарочна заповед на Кмета на община Пловдив, обоснована на съгласуван от ОД на МВР – Пловдив проект, с който са спазени изискванията на Закона.

Отговорността за поддържането на ВОД е вменено на представител на изпълнителя.

Контрол по изпълнението имат само органите на КАТ.

Предвидените дейности по Проекта са разделени на четири етапа, при които се ограничава движението на ППС в района на отделни негови части.

Първият етап засяга единствено новоизграждащото се трасе и не засяга останалите части на пътя.

Вторият етап предвижда пресичане на кръстовището на ул. „Георги Странски“ в близост до големите търговски центрове, в който етап се предвижда ограничение, като движението на автомобили се извършва през паркинга.

Третият етап включва участъка на улицата пред Магазин „Икеа“ до ул. „Кап. Коста Паница“, при който движението на автомобили в тази част на пътя ще бъде спряно.

Четвъртият етап е от ул. „Кап. Коста Паница“ до ул. „Ген. Радко Димитриев“, при който движението на автомобили в тази част на пътя ще бъде спряно.

По време на извършване на дейностите, на собствениците на заведения, частни и търговски обекти ще бъде осигурен достъп до имотите с автомобил за обслужването им.

Крайният срок за приключване на дейностите е 30.09.2024 г.