Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Ландшафтен архитект от район „Източен“ взе участие в международна конференция за устойчиви подходи при планирането на градски пространства

В средата месец август в полския град Хойна се проведе международната конференция SSSGAUE „Sharing sustainable solutions for green approaches in urban environments“ за обмяна на опит, идеи и споделянето на различни решения при намирането и прилагането на различни мероприятия   за устойчивото развитие на градовете, част от Европейския съюз.

Международна конференция за устойчиви подходи при планирането на градски пространства В срещата взеха участие представители полския град Хойна, oстров Гозо - Малта,  Талин - обявен за Зелена столица на Европа пред 2023г., хърватския град Лудберг, Италия, Германия, Франция и България - град Пловдив, обявен за Европейска столица на културата за 2019г.

Единственият представител от гр. Пловдив беше ландшафтен архитект Елица Янева, част от екипа на район „Източен“, която закри международната конференция проведена на английски език, с представяне и разясняване на българското законодателство, прилагано при изграждането и формирането на градски територии, осигуряване на достъпна среда, третирането на строителните отпадъци, отделяни по време на строителството, дейността на общинските предприятия „Градини и паркове“ и „Чистота“, интерес предизвика и вече изградената компостираща инсталация и необходимостта от разсадник, който да осигурява растителност за нуждите на града.

Международна конференция за устойчиви подходи при планирането на градски пространстваКато добри примери от България бяха представени парк „Каменица“ – добре функциониращ и реализиран парк в градска среда, Цар-Симеоновата градина - част от градинско-парковото изкуство и наследство на град Пловдив и еко-парк в гр. Стамболийски, като добра алтернатива за жителите - близка дестинация до втория по големина град в България.

Международна конференция за устойчиви подходи при планирането на градски пространстваОбсъдени бяха и възможностите за социализация на открито, като всеки представител разказа как се прилага на практика тази дейност в родната му страна – основно чрез организиране на събития в открити градски пространства, чрез включването на децата в различни активности и социални дейности. Споделиха се и  прилаганите подходи в район „Източен“ с провеждането на различни събития  - театър и кино на открито, публични мероприятия, даващи възможност за изява на децата и учащите в детските и учебните заведения на територията на районната администрация, подобряване на средата, чрез внасянето на растителност с цел визуална, шумова и прахова изолация. Обсъдиха се начините за изграждане и подборът на детски съоръжения при изграждането на детски площадки и изборът на подходящи настилки за това.

Международна конференция за устойчиви подходи при планирането на градски пространстваЛандшафтен архитект Елица Янева разказа, че когато се формират градски територии с техните прилежащи зелени площи, инфраструктура, паркинги и детски площадки, трябва да се прилагат устойчиви подходи, съобразени с националните, местните и европейски изисквания  и стандарти за влаганите материали и осигуряване на спокойна, приветлива и чиста градска среда. Тя смята, че  чрез усилена работа, ясна визия и посока, и екип от добри специалисти, град Пловдив и в частност – район „Източен“   може да представи добри решения за социализирани „зелени“ пространства на международно ниво.