Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

КОНСУЛТАТИВНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ” ПОМОЩ В ДОМА” В КОМПЛЕКСА НА СЛЕПИТЕ

На 06.03.2013г. в в административната сграда в Комплекса на слепите се проведе консултативна среща по проекта”Помощ в дома” с евентуални потребители на социалната услуга. За улеснение на гражданите с нарушено зрение се изпълни поетия ангажименто на кмета на Район „Източен” Петър Петров на място да се дават разяснения и да се приемат документи на потребителите за социален асистент. Зам. кметът Емил Начев и координоторът на проекта Стефка Симеонова подробно отговориха на всички въпроси, свързани с проекта и неговото приложение , както и с попълването на документите и последващата социална оценка на всеки един гражданин поотделно. Бяха раздадени много разяснителни материали и бланки на документи и се постигна договореност всяка седмица служители да посещават комплекса и да приемат на място документи на потребителите на услугата до края на срока, който е 22.03.2013г.. Следващото посещение на екипа в Комплекса на гражданите с увредено зрение ще бъде на 11.03.2013г. от 10ч. до 12ч., като на място могат да се подават документи и на други лица, живеещи извън комплекса.