Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 на ПРР за изпълнение на Плана за интегрирано развитие (ПИРО) на Община Пловдив

https://bgregio.eu/wps/portal/operativna-programa/home/news/ukazaniq-kandidatstvane-prioritet-1-prr-05.03.24

http://- https://www.plovdiv.bg/slider/pokana-plan-razvitie/.