Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

СЪВМЕСТНО С "НОРД ГУМИ"ЕАД,"НОРД МАСЛА" АД И "НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ" ЕАД

СЪОБЩЕНИЕ

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ,ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНА КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ,МОГАТ ДА ПРЕДАВАТ СВОИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ:

БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ;

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА;

ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ

НА ПОСОЧЕНИЯ СЪБИРАТЕЛЕН ПУНКТ:РАЙОН "СЕВЕРЕН",УЛ."ГЕОРГИ БЕНЕВ"4,ПЛОЩАДКА НА "УНИВЕРСМЕТАЛ" ООД ОТ 23 ДО 27 НОЕМВРИ 2015 г.   /ОТ 09.00 ЧАСА ДО 17.00/