Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ЗА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИЗДАДЕНИ ОТ РАЙОН „ИЗТОЧЕН“

Информация за освобождаване от заплащане на такса за Разрешения за ползване на място общинска собственост, издадени от район „Източен“, за поставяне на:

Освобождаването става чрез подаване на нарочно искане в свободен текст, придружено от документите, описани в заповед №20 ОА-758/22.04.2020 г. на кмета на община Пловдив.

Повече информация можете да получите на тел. 032/60 10 68; 032/60 10 99 и 032/60 10 83, както и на e-mail: info@iztochen-plovdiv.bg

СКАНИРАНИ И ПОБЛИКУВАНИ 3 ДОКУМЕНТА:

ЗАПОВЕД 20 ОА-758/22.04.20

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ТАКСИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ТАКСИ