Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Детските градини в „Източен“ с профили в платформата „Посещаемо и безопасно училище“

Кметът на „Източен“ Николай Чунчуков връчи на директорите на детските градини  в района устройствата за самостоятелни профили в системата „Посещаемо и безопасно училище“, с което се оптимизира работата по обхвата на децат в изпълнение на държавната политика. Със специалното разрешение на министъра на образованието Красимир Вълчев  е дадена възможност  чрез  пилотен  проект  детските градини  в район „Източен“ да се включат в Информационната система за реализиране на Механизма за съвместна работа на институциите  по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Надявам се, че с тази децентрализация на дейността по обхвата на децата  ще оптимизираме  работата при най-уязвимите групи и в системата ще постъпва точна и навременна информация за всяко дете, което не посещава учебно заведение, заяви районният кмет Николай Чунчуков. Той  добави, че  това е поредната крачка към интегриране  на  децата и  семействата от етническите групи и даде за пример факта, че след  края на Проекта „Растем заедно“ 35 учители от детските градини продължават с допълнителната подготовка  по български език  на повече от 400 деца- пример за изключителна устойчивост на образователен проект.

Главният експерт „Образование“ в районната администрация Стефка Симеонова  допълни, че  от началото на тази година за  некоректните родители, които  не  осигуряват децата в училище, вече са изготвени повече от 100 акта за администативно нарушение, както и 13 наказателни постановления с  първите глоби. Не искаме да прибягваме до тези мерки, но  за  родители,  за които други похвати  не работят, се налага, заключи тя.