Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА НА РАЙОН "ИЗТОЧЕН" КЪМ ГРАЖДАНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

На 18.07.2012г. кмета на район "Източен", заедно със своите заместници Николаи Чунчуков и Емил Начев, и директора на дирекция "Социално подпомагане" - Пловдив Надя Танева, зарадваха с млечни продукти хората с нарушено зрение. Бяха раздадени 600 литра качествено прясно мляко. Живущите в общежитията на слепите получиха по 4 литра прясно мляко и благодариха за хуманния жест. Освен тях и над 50 семейства социално слаби граждани от района бяха подпомогнати с млечни продукти. Това е поредния жест на кмета Петър Петров към гражданите със специални потребности.