Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Благотворителен базар на мартеници в подкрепа на Дома за възрастни хора с умствена изостаналост „Свети Врач“-гр.Пловдив

Днес 24-ти февруари от 10.00 часа в сградата на район „Източен” бяха представени уникални ръчно изработени мартеници от хората на Дома за възрастни хора с умствена изостаналост „Св.Врач” . Домът за възрастни с умствена изостаналост (ДВУИ)  "Св. Врач”- гр. Пловдив е специализирана институция за предоставяне на социални услуги на лица с умствена изостаналост, които са навършили 18-годишна възраст. Г-жа Теодора Николаева-психолог  и г-н Димитър Димитров-социален работник разкриха, че потребителите на социални услуги са останали изключително доволни от възможността да се включат в изработването на мартеници, като това е своеобразна терапия за тях и помага за по-доброто им социализиране. Набраните средства се използват за подобряване на бита и организиране на културни прояви за хората от дома.