Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

300 деца учиха, твориха и посетиха културни представления по проекта „Растем заедно“

Истинската интеграция минава през образованието,  заяви кметът на район „Източен“ Николай Чунчуков на заключителната пресконференция по проекта „Растем заедно“, който администрацията изпълнява в партньорство с организации и детски градини. Той подчерта важността на разкриването на професията образователен медиатор. Именно медиаторите са изиграли важна роля за успеха на този проект, стана ясно по време на представянето.

Кметът на Пловдив инж. Иван Тотев, който присъства на срещата, даде висока оценка за работата на екипа. Той подчерта помощта на родителите, педагозите и неправителствените организации при реализирането му. Пловдив е мултикултурен и мултиентически град. Децата, обхванати от проекта „Растем заедно“,  са получили начален старт в живота и ще бъдат заразителен пример за другите, изрази надежда кметът Иван Тотев.

Проектът  BG05M2OP001-3.001-0015- „Растем заедно“ е по процедура  „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ на Оперативната програма „Наука и образование  за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Той е на обща стойност 467 173 лева, като 85 % от финансирането е европейско, а останалите 15 на сто – национално. Началото му бе поставено на 27-ми юли 2016 г. и приключва в края на 2018 г. Участващите детски градини са „Лилия“, „Наталия“, „Родина“, „Биляна“, „Щастливо детство“, „Маргаритка“.

Ръководителят на екипа Стефка Симеонова отчете успех при постигане на главната цел на проекта, а именно – образователна и културна интеграция на деца от етническите малцинства и създаване на предпоставки за преодоляване на трудностите и създаване на равни възможности чрез участие в културни и образователни мероприятия.

При реализирането му са проведени 26 060 часа допълнително обучение по български език на 300 деца, за които той не е майчин. Това е станало с помощта на 12 учители. Обучението е провеждано в малки групи, а резултатите са повече от впечатляващи – 92 % от 5-годишните са на високо и средно ниво на владеене на езика, а при 6-годишните този процент е 99.

Сред важните мерки, включени в проекта, е съвместното посещение на родители и деца на опера, куклен театър и цирк. Осъществени са музикално сценични представления, изложби, театрални занимания с педагог и други. Закупени са интерактивни дъски, образователни таблети, 2200 тома детска литература, дидактични материали, игри, пособия за изкуство, 120 народни и сценични костюма.

Присъстващите в залата бяха силно впечатлени от представлението, изнесено от деца от ДГ „Родина“.