Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Покана по проект „Растем заедно“

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка със стартирането на Проект  BG05M2OP001-3.001-0015- „Растем заедно“, по процедура  „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ на Оперативната програма „Наука и образование  за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, имам удоволствието да Ви поканя на встъпителна пресконференция, която ще се проведе на  08.11.2016г. (вторник) от 14 часа в конферентна зала ”Империал ”  в хотел "Империал", ул. "Лев Толстой"  № 6, гр. Пловдив

Целта на пресконференцията е да запознае обществеността с целите и ресурсите на проекта, който обхваща деца от 6 детски градини на територия на район „Източен”, както и с етапите на изпълнението му.

 

 

С уважение,

НИКОЛАЙ ЧУНЧУКОВ

Кмет на Район “ Източен “