Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Настоящи проекти

Кой ще получи награда за най-хубава градина в район "Източен" ?

Скъпи жители на район „Източен“, Най-любезно ви каним да се включите в нашия конкурс за най-добре поддържана градинка или междублоково пространство. Тези от вас, които знаят, колко е важно в наши дни озеленяването и полагат грижи, за да има цветя,…

BG16М1ОР002-5.003-0006 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“

Проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“

Информация за проекта

Община Пловдив

Предварителен проект за изменение на ОУП на Община Пловдив