Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Настоящи проекти

МултиХоум „Обновяваме заедно“

МултиХоум „Обновяваме заедно“

Информация за проекта

Кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд

Кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд

ДОБРАТА РАБОТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В „ИЗТОЧЕН“ ДАДЕ РЕЗУЛТАТ И ЗА БЕЗПЛАТНОТО САНИРАНЕ НА БЛОКОВЕТЕ В следствие на много широката разяснителна кампания, подпомагане и насърчаване на гражданите във всички дейности, свързани със санирането на блоковете, от район „Източен“ бяха подадени проектни…

BG16М1ОР002-5.003-0006 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“

Проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“

Информация за проекта