Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

МЕСТНИ ИЗБОРИ 29.10.2023Г

Централна избирателна комисия

Общинска избирателна комисия

Община Пловдив - Местни избори 2023

Предварителните избирателни списъци - част I

Предварителен избирателен списък - част II

ГД ГРАО осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани. Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция през Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/  

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/ .

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.

Места за поставяне на агитационни материали

Заповед за забрана на алкохол в изборния ден