Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНО СЪБРАНИЕ 14.11.2021 г.

Централна избирателна комисия

ГД ГРАО

Община Пловдив - Избори за ПВР и НС 14.11.2021

Обхват на СИК на територията на район "Източен"

Адрес на СИК на територията на район "Източен"

Места за обявяване на избирателни списъци на територията на район "Източен"

Избирателен списък район "Източен"

Електронно заявление за гласуване по настоящ адрес