Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНО СЪБРАНИЕ 14.11.2021 г.

ГРАФИК

за раздаване на изборни книжа и материали на СИК за II тур изборите за президент и вицепрезидент

Район „Източен“, община Пловдив

Сградата на Районната администрация, бул. „Шести септември“ № 274  

20.11.2021 Г. /СЪБОТА/

от 12:00 до 13:00 – секции от 001 до 030

от 13:00 до 13:30 - секции от 031 до 053

от 13:30 до 14:00 – секции от 054 до 070

Централна избирателна комисия

ГД ГРАО

Община Пловдив - Избори за ПВР и НС 14.11.2021

Обхват на СИК на територията на район "Източен"

Адрес на СИК на територията на район "Източен"

Места за обявяване на избирателни списъци на територията на район "Източен"

Избирателен списък район "Източен"

Места за поставяне на агитационни материали на територията на район "Източен"

Гласуване на лица, поставени под карантина или задължителна изолация на 21 ноември 2021г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

Уведомяваме всички членове на секционни избирателни комисии на територията на район "Източен", че при заявено от тях желание, възнагражденията им за участието в изборите могат да бъдат изплатени по банков път, по посочена от тях лична банкова сметка. За целта, в изборния ден е необходимо на представителя на районната администрация да бъде предадено удостоверение /копие/ за банкова сметка, издадено от съответната банка или справка за IBAN, генерирана от система за електронно банкиране, което е заверено "вярно с оригинала".

Симулатор машинно гласуване 21 ноември 2021г.

Методически указания