Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Избори за народно събрание 02.04.2023г.

График за провеждане на обученията на членовете на СИК и ПСИК

График за раздаване на изборни книжа и материали на СИК за изборите за Народно събрание – април 2023 г.

Район „Източен“, община Пловдив

Сградата на Районната администрация, бул. „Шести септември“ № 274  

01.04.2023 г. /СЪБОТА/

от 12:00 до 12:30 – секции от 001 до 030

от 12:30 до 13:00 – секции от 031 до 053

от 13:00 до 13:30 – секции от 054 до 070

Инструкция за видеоизлъчване на преброяването на бюлетините и попълването на протокола в секцията

В изборния ден, 2 април 2023 г., за транспорт на лица с увреждания на опорно - двигателния апарат или на зрението, заявили желание да гласуват, ще бъде предоставен специализиран транспорт от дома им до избирателната секция и обратно до дома на избирателя. Заявки ще се приемат от 08.00 часа на 30.03.2023 г. до 17.00 часа на 02.04.2023 г. на телефони: 032/962478 и 0887484884.

Списъци със заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023г.

ГД ГРАО - справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

"ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. - Район "Източен", Община Пловдив

Указ № 28 за насрочване на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.

Централна избирателна комисия

Община Пловдив

РИК 16 - Пловдив град

Места за поставяне на предварителни избирателни списъци в район "Източен