Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 9 ЮНИ 2024Г.

СЪОБЩЕНИЕ!

ОТНОСНО: Провеждане на обучение на членовете на СИК, ПСИК и специализираните СИК, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024 г.

  1. График за провеждане на обученията на членовете на СИК и ПСИК за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024 г., както следва:
ДАТАРЕГИСТРАЦИЯНАЧАЛЕН ЧАС НА ОБУЧЕНИЕРАЙОН/ПСИК/СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СИК
04.06.2024 г.17:00 – 18:00 ч.18:00 ч.“Централен”, “Източен”, ПСИК и Специализирани СИК
05.06.2024 г.17:00 – 18:00 ч.18:00 ч.“Западен”, “Северен”, ПСИК и Специализирани СИК
06.06.2024 г.17:00 – 18:00 ч.18:00 ч.“Южен”, “Тракия”, ПСИК и Специализирани СИК
  1. Обучението ще се извърши в Международен Панаир-Пловдив, Палата № 13, като влизането става от пешеходен вход на палатата, от бул. „Марица”.
  2. Обучението ще се проведе от изрично определени членове на Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, съвместно с представители на общинската и районните администрации, както и представители на „Сиела Норма“ АД.

Съобщение

Предварителните избирателни списъци за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент и Народни представители на 09.06.2024г. , са обявени в училищата по място на гласуване.

Район „Източен“- Община Пловдив.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Съгласно заповед № 24 ОА – 1029/29.04.2024 г. на кмета на община Пловдив  на територията на район „Източен“ могат да бъдат разполагани агитационни материали на следните места:

  1. Източна стена на панели за графити – парк „Чайка“;
  2. Бетонен панел на кръстовището на ул. „Месемврия“ и ул. „Стою Шишков“
  3. Панели за графити на ул. „Вратцата“;
  4. Ул. „Батак“ – ограда на Кооперативен пазар;

РИК 16 Пловдив Град

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Избори ЕП/НС/09.06.2024г. - Община Пловдив

Избирателен списък - част II

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че администрацията на район „Източен“,  приема заявления за  изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. всеки делничен ден, както и в дните 25.05.2024  г. /събота/ и 01.06.2024 г. /събота/ от 8, 30 ч. до 17, 00 ч.

Информация можете да получите в посоченото работно време и на тел. 032/601062

Основни заявления:

Приложение № 26-ЕП-Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес-чл 36 ал 1

Приложение № 27-НС-Заявление вписване настоящ адрес-чл. 36,ал.1

Срок: до 17:00 часа на 25.05.2024 г.

 

Приложение № 30-ЕП-Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия-чл 37 ал 1

Приложение № 31-НС-Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия-чл. 37 ал. 1

Срок: до 17:00 часа на 25.05.2024 г.

Срок: до 17:00 часа на 03.06.2024 г. /ако има назначена ПСИК/

 

Приложение № 77-ЕП НС-Заявление за гласуване на друго място-чл 34 ал. 1, 2 и 3

 

Срок: до 17:00 часа на 25.05.2024 г.

Приложение № 16-ЕП-Заявление отстраняване на непълноти и грешки-чл. 43, ал. 1, изр. 1 и ал. 2-4 ИК

Приложение № 17-НС-Заявление за отстраняване непълноти и грешки чл. 43, ал. 1

 

Срок: до 17:00 часа на 01.06.2024 г.

 

Други заявления и декларации във връзка с произвеждане  на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

https://www.cik.bg/bg/epns2024/documents