Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Информация за заплащането онлайн на месечни такси към Детски ясли в район "Източен"

За улеснение на родителите, във връзка с начисляване и събиране на таксите за детска ясла и публикуване на сметката на сайта на района Ви, на която родителите могат да преведат парите си за такса по банков път, моля да бъдат спазени следните изисквания:

Банкова сметка:………………….

BIC : …………………………

Преводите да са в полза на Район "…………………" Здравеопазване

и да съдържат следната информация: 

  1. Име на детската ясла
  2. Име на  групата на детето
  3. Трите имена на детето
  4. За кой месец се отнася таксата

В "Задължено лице" се изписва името на родителя!

БАНКОВА СМЕТКА НА РАЙОН ИЗТОЧЕН – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

BG97IORT73753102000900

ИНВЕСТ БАНК