Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповеди за премахване на незаконно строителство - от No.ЗРИ-628/02.10.2020 г. до No.ЗРИ-629/02.10.2020 г.