Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповеди за премахване на незаконно строителство - от No.ЗРИ-616/02.10.2020 г. до No.ЗРИ-626/02.10.2020 г.