Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ЗАПОВЕДИ ОТ NO. ЗРИ-568 и NO. ЗРИ-570 от 17.09.2020 г. - ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ОБЕКТИ