Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед РД-02-15-69 / 03.08.2020 г.