Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед No. ЗРИ-77 / 27.01.2020 г, No. ЗРИ-79 / 28.01.2020 г, No. ЗРИ-41 / 22.01.2020 г, No. ЗРИ-40 / 22.01.2020 г, ЗРИ-39 / 22.01.2020 г, ЗРИ-78 / 27.01.2020 г

Заповеди No. ЗРИ-77 / 27.01.2020 г, No. ЗРИ-79 / 28.01.2020 г, No. ЗРИ-41 / 22.01.2020 г, No. ЗРИ-40 / 22.01.2020 г, ЗРИ-39 / 22.01.2020 г, ЗРИ-78 / 27.01.2020 г