Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед No.ЗРИ - 678 от 04.11.2020 г.