Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед No. 20 0A 1196 / 01.07.2019 г.