Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността Главен експерт в дирекция "Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"