Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Схема, УПИ I - за комплексно застрояване и търговски павилиони, кв. 1-нов, по плана на кв. "Дружба", гр. Пловдив

Схема