Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение - проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв. 1 по плана на кв. "Първа Каменица" гр. Пловдив за УПИ V-търговия

Съобщение