Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение относно проект за ПУП - ПРЗ и РУП за част от кв. 3 нов /15 стар/ по плана на "Първа Каменица" гр. Пловдив

Съобщение