Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение - одобрен проект за ПУП-плана за регулация и застрояване със Заповед No.17ОА3014 / 01.12.2017

Съобщение - одобрен проект за ПУП-плана за регулация и застрояване със Заповед No.17ОА3014 / 01.12.2017